berneheeswijk.com
Herfst / Winter WEEKMEDITATIE     zondag 19 februari 2017


Uit de bijbel

De Heer sprak tot Mozes:
‘Zeg tegen heel de gemeenschap
van de Israëlieten: Wees heilig,
want Ik, de Heer uw God, ben heilig.’

Leviticus 19,1-2

Een zuiver mens is een eerlijk mens…

Ter inspiratie


Ferdinand Bol, Mozes en de tien geboden

Wat wordt er dan wel bedoeld met heiligheid? 

In de Hebreeuwse tekst van het boek Leviticus staat het woordje kadoosj, waarvan in het woordenboek als eerste de betekenis puur of zuiver wordt weergegeven. ‘Onbedorven’ zou je ook kunnen zeggen; daarna komt als tweede betekenis het woordje ‘heilig’.
Wees zuiver, lees ik dan – wees een zuiver, een puur mens, zoals Ik, de Heer God, zuiver ben! Dat klinkt behoorlijk eigentijds en ook buitengewoon mooi: een zuiver mens zijn! Dat is geen mens zonder zonden, maar wel iemand die er oprecht naar streeft van het kwaad los te komen en een steeds beter mens te worden. (…)
Een zuiver mens is een eerlijk mens: een zuiver mens kan ieder ander oprecht in de ogen zien. Zo iemand is onbedorven, heilig, zuiver zoals God zuiver is in zijn liefde. God is voor Jezus immers de norm: ‘Weest volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is! ‘
De vraag is dus of wij er ons voldoende van bewust zijn dat je als mens geschapen bent naar het beeld en de gelijkenis van God. Of we zowel in ons gedrag als ons spreken een beetje op God lijken. Of we in heel ons doen en laten herkenbaar zijn als een getuige van Gods liefde.

Rob G.A. Kurvers, In het voetspoor van de Messias. Preken voor het a-jaar, 2016

Link naar het boek:
https://www.berneboek.com/pastoraat/235120-in-het-voetspoor-van-de-messias-9789089721426.html
Volg ons op:

Facebook  Hyves  Twitter
Aanmelden
Afmelden
Adreswijziging
Archief

        Boekentip!

Rob G.A. Kurvers, In het voetspoor van de Messias. Preken voor het a-jaar, 2016
Berneboek.com Uitgeverij Abdij van Berne Abdij van Berne